پرداخت آنلاین

شماره حساب های بانکی

شماره حساب های بانکی


مشتریان گرامی ، لطفا قبل از واریز هرگونه وجه به هریک از حساب های زیر ، با همکاران ما در واحد فروش تماس گرفته و فاکتور خود را قطعی نمائید.

واحد فروش :  بانک  سامان

شماره حساب :  1-2468001-777-862

شماره کارت : 8060-3060-8610-6219

به نام : سامان  اسلامی پور
 


بانک  ملی

شماره حساب :  0308353201009

شماره کارت : 7128-8530-9975-6037

به نام : سامان  اسلامی پور